Posted by: Editor | January 26, 2009

Exclusive Pictures of Hussain Ali Yousafi’s Martyrdom

Quetta, January 26: Hussain Ali Yusafi, leader of Hazara Democratic Party, was assassinated by unknown gunmen belonging to Lashkar-e-Jhangvi. Following are pictures depicting the day’s events.

HDP leaders mourning Yousafi's martyrdom.

HDP leaders mourning Yousafi's martyrdom.

January 26:


Responses

 1. thanks
  BHR
  keep it up …..

 2. سلام
  به دعوت هزاره ديموکراتيک پارتي در ارتباط با شهادت حسين علي يوسفي وقتل و کشتار روزانه برادران هزاره مقيم کويته پاکستان توسط دهشت گردان مزدور وتندروان بلوچ جلسه با شکوه باشرکت 12حزب سياسي پاکستان درتالار تنظيم نسل نوهزاره مغل واقع علمدار رود کويته برگزار گرديد

  ليست احزاب شرکت کننده قرار ذيل است
  1 هزاره ديموکراتيک پارتي
  2 تنظيم نسل نو هزاره مغل
  3 تحريک انصاف پاکستان
  4 عوامي نيشنل پارتي
  5 جمهوري وطن پارتي
  6 جمعيت علما اسلام
  7 مسلم ليگ ق پاکستان
  8 بلوچستان پروگريسيو
  9 پاکستان مسلم ليگ ن
  10 جمعيت علما اسلام ب گروپ
  11 بلوچستان نيشنل پارتي
  12 نيشنل پآرتي پاکستان

  آجندا جلسه بحث وگفتگو در باره شرايط امنيتي موجود در شهر کويته و يافتن راهکارهاي ممکن جهت جلوگيري از تکرارحوادث ناگوارقتل وکشتار افراد سا کن اساکن کويته بود

  جلسه ساعت 12 ونيم ظهر باتلاوت آيات کلام الله مجيد آغازو ساعت5بعدازظهرباانتشاربيانيه مشترک احزاب اشتراک کننده پايان يافت

  تقريبا تمامي احزاب شرکت کننده ازابتکار راه اندازي آل پارتيز کنفرانس توسط هزاره ديموکراتيک که به خاطر جلوگيري ازبروزوتکرار حوادث تروريستي دراين شهر برگزارکردند ابراز تشکر نموده و آنرا يک حرکت به نظيردرتاريخ اين شهر خواندند

  دربيانه نهايي آل پارتيز کنفرانس منقعده مورخ 8 فبروري 2009 نکات مهم ذيل تصويب ومنتشر گرديد

  1- شهادت سبوعانه مرحوم حسين علي يوسفي به شديدترين لحن ممکن ازسوي تمامي شرکت کننده ها محکوم شده و آنرا عمل وجنايت ضد انساني قراردادند

  2 -ايجاد يک کميته امنيتي متشکل از نمايندگان تمامي احزاب

  3 – برگرزاري منظم جلسات اين کميته ماه 3 مرتبه جهت بررسي اوضاع موجود در بلوچستان خصوصا شهر کويته
  4 – ايجاد کميته هاي امنيتي در سطح مساجد

  5 در خواست از حکومت براي ايجاد يک اداره امنيتي جديد ضد تروريستي

  وچند مورد ديگر

  ناگفته نماند که متسفانه باوجود دعوت هزاره ديموکراتيک پارتي از روحانيون شيعه وهزاره جهت شرکت دراين کنفرانس هيچ يک ازين آقايون اجازه نه يافته بودند که
  درين کنفرانس شرکت کنند درحالي که احزاب و ملاهاي پشتون به طور فوقالعاده موثر شرکت داشتند و نظرات خودها را بيان نمودند

  بنده که فقط به عنوان يک مبصردرآنجا بودم باربار سخنان همين آقايون درذهنم خطور ميکرد
  ومينمايد که مي گفتند ملاهاي اهل تسنن شما ها را کافر ميشناسند

  ولي برعکس من ميديدم ملاهاي برادران پشتون درجلسه شرکت دارند وعلنا ازشهادت يوسفي متاثر بوده وايشانرا انسان پاک ومسلمان خطاب مينمودند

  به عنوان يک فرد از ملت هزاره ميخواهم چند سوال را مطرح نمايم

  وآن اينکه آيا اينهايکه با عمامه وعبا قبا برشانه ها ما وشما وپدران ما وشما سوار بوده اند وهستند آيا اين ها ما راخريده اند؟
  آيا اينان ما ها را به عنوان يک ملت قبول دارند يانه؟
  اگرقبول ندارند به چه دليل؟
  آيا مرتکب جرم شده ايم؟
  آيامستقيما همکارچنگيزخان بوده ايم؟
  آياداشتن نژاد مغلي جرم محسوب ميگردد؟
  اگرجرم محسوب ميگردد درکدام مذهب و کدام آيين؟
  اين آقايون روحانيون کدام ملت هستند؟
  اعمال وکرداراينان دوستانه است يادشمنانه؟

  من فکرميکنم خود و باداران اين آقايون ما را بيشترکافر ميدانند تا ديگران و ماهاعقوبت جرم چنگيزخان را بعد از800 سال ميکشيم که مسلما درآن هيچ نقشي نه داشته ايم

  پيشنهاد

  من فکرنميکنم ملت ماباداشتن وحفظ شرايط موجوده عصرحاضر بقاي خودرا تضمين نمايد لهذابه عنوان به يک انسان ازنسل مغل گرچه جرم است پيشنهاد مينمايم

  ما يکي ازدو چيزخودها را بايد رها نماييم
  1 نژاد
  2 مذهب

  اين را که اين يک واقعيت است ويا يک خيال خالي تاريخ درآينده آنرا ثابت خواهد کرد
  ميدانم که چيزي را شما امروز ميخوانيد کمي زود است که آنرا مطرح کرد ولي خوب است اين حرف به گوش آقايون رسيده باشد که دير يا زود اين شانه ها ديگر زيرلينگ آنها نه خواهد بود

  تاريخ ثابت نموده است که باداران آقايون ما کلمه مغل را بدتراز کُفرتلقي مينمايند و نفرت جاهلانه دارند نسبت کلمه مغل
  وماملت هزاره شناخت جزاين نداريم قضاوت با شما

 3. Imamone as mo tamamshi Naft Petrolum (Black Gold ) dara da Iraq,Iran,Soudi tamay imami as Soudi,Iraq asta.

  Why they are not giving us Sahm Naft (Sahm Black Gold ) aghay shaikh ?!!!!!

  How we call ourselves educated,smart………. with all of our stupedity. What did the Iranian mulla by giving shaer Islam Maraz Nadarad!!!

  think

 4. Dear Bamiyan this nation need some one like to tell them the bitter reality.

  You are doing well. Our sleepy nation some one to wake up them from their Khab geran,ghaflat,jahaliat,Mazhab zadagi wa Arab Zadagi. Mo Mardom Hazara harsal many centuries without any stoping or thinking khod khora balde araba teka parch kada da sar wa sena kho kardi wa qami mezni. Da har gap key should mo awal jalso joloss mony.
  Nem feday iran nem feday ISI nem faday Arab. Tarekh,Shenakht,pehchan,zoban,culture,tarekh Bamiyan wa Koshanyan,Ghaznavid,gorid,Buburid….. nasl wa nabera khora pomosht kadi wa mono. Amdi khod khora da kon azi wa azo jalgah kada sat kho teer money. Imam jan Zamana chara bad as %62 koshtar abdul rahman nayamad…….. Mo key ameqas beldy araba khod khora paro pora mony. Yak roz amwa saday kho bal kada ya seriouse actinon wa tahdid kada doshmany mora? Not at all amy Iran faciest makar key shoar mazhabi medya amal nejadi mona chaz kar kada ta bahali.
  MAZHAB GHAYRAT NAWORDA MORA KAM KAM BEGHAYRAT HAM KADA. Russia is communist rulled the world.Changis Khan was not shia khata psht like us nor sunni muslim nesf donya ra nagerft. Vitaname defeated the American. Did our mullas or Sayeds went to give them Gayrat?
  Cuba could survive under the threat and golon America. American could not do anything till now. Did our mulla,religion and sayeeds went to show Fedal Castro how to resist and survive against them. I am not supporting from their ideology nor want reject but just bringing them as an example to learn and bring new ideas to get rid of this continues humuliation,massacre and killing. Arabs always massacred us even their goog one historically. destroyed every sence of glory,history,race,language,culture and finally issued fetwa to destroy our symbole Bodha statues………..

  I like your comment we are a nation of espand badra. Mulla wa taewis sayeed wa per moredi. The bigest companies in the world like Sony,Toshiba,toyota.Mersediz,holden and ford,finance companies, banks millitary powers.bussiness and A to Z from west or East north or south. Why they grow without our silly beleive and stupidity.
  Where did get knowledge,ghayrat,talent,education,peace,prosperity,unity…….from.
  We need more critics Naghad to wake up us from the deep shit we are facing. Where did our struggle ended in Afghanistan and where did end up our sacrifice for Pakistan? What is our main reading,speaking,writting lannguage and importantly our alphbet… We have nothing in our own minds,hearts or pockets. We are like Toti parots or as you said we are like dead plastice mobile any one come and put and simcard or give us frequincy then we intentionally or unintentionally respond to them. I need biggest change and Khana takani and setups our minds. We could not survive nor we can continue by being prey for our enemies to kill as in humuliation every single day during the history. We are Turk Mongolian Central Asian Hazaristani nation with our great history no nation had before nor they can get. Baz mulla wa so called roshan fekra key shast eda mona key na mazhab khob gayrat mayra oh be bakht sada ghayrat khoda dadi ya heywan ham ghayrat dara togh ko sher,palanng,gorg……..mar morgh wa basha kafar none kafar. Aga shoma mazhabeya wa mullaha aga rasti ghayrat daran taref china,india,America japan,vitname,Venesvilla,europe chap togh ken chem shemra as pass sar shem bore kada wa mona. You are beghayrat and making us beghayrat to be your slave of your useless idealogy and makari to get some khoms wa zakat,sahm imam wa gayra. Imamone as mo tamamshi Naft Petrolum (Black Gold ) dara da Iraq,Iran,Soudi tamay imami as Soudi,Iraq asta.

  Why they are not giving us Sahm Naft (Sahm Black Gold ) aghay shaikh ?!!!!!

  How we call ourselves educated,smart………. with all of our stupedity. What did the Iranian mulla by giving shaer Islam Maraz Nadarad!!!
  How they behalf with Hazara refuges even Hazaras going from both sides with legal document. What they call how they behalf. They call you the remainders of Changis Khan who killed all raciest and Zalem iranian Padshas. They call us moghol and turks. Turks Moghol, Hazaras were created by Allah not by their choise. We are proud and it is prevelge for all of us to have such a great history and connection. There is no sham of being Turk Mongolian Hazara,Tatar,turkmen…..

  Being a Hazara was crime and shame before in their minds not in our minds.Especially after the struggle of our National and religiouse leader Mazari. Not any more at all. Being slave of Arabs and ghulam of their thinking and phelosophy is Halal and OK. With out that one we can not enter pradise and go to Jahanam instead knowing our race,background,culture,zoban,glory,connection as Haram and crime!!!!!!?????
  Hazara must establish themselves along other nation. But relying on others in the past and present did not bring us any fortune nor it will bring in future.

  Ahmad

 5. contact Hafiizullah Khoram khorami:
  e-mail address : hafeez_khorram2002@yahoo.com

 6. Dear Sisters and Brothers!
  Yet again the time has come to judge our tolerance, passion and test our abilities and confidence. We need to trust ourselves and pick ourselves up, be courageous in our lives and hopeful to the future, our nation across the world must stand-up and reunited at this difficult and painful time. It is not just a hard time for the Hazaras in Quetta Pakistan; it is the shared fate and collective destiny of Hazara Nation all over the Globe. We all have to stand up side by side, raise our vices louder than before and be united against all evils and devils who ferociously and cowardly get out of their religious caves, run like a wounded rats and attack our peaceful and human-lover nation.

  I strongly condemn this vicious act of terror, the assassination of a great leader Hussian Ali Yosufi, and pay my deepest sympathy and condolences to the Hazara Nation all over the World, Hazara Democratic Party and especially to his respectable Family.
  Fortunately we have heard of many peaceful protests and gatherings across the world, we the Hazaras in United Kingdon have arrange a massive protest on Sunday 11 am to 3pm 08/02/09 at Nights Bridge front of Pakistan embassy in London, we humbly request from all Hazara/Shia who live in the United Kingdom for joining us on this vital time to reveal our political awareness, social understanding and national Unity to the world.

  All these demonstration and protests from far side of the Pacific Ocean to the North of Atlantic Ocean illustrate and prove our Unity, Understanding and Bravery once more. February 8 is our moments in the Untied Kingdom to rise up and raise our vices to communicate our thoughts and believes, share our feelings and sympathy, prove our confidence and passion, acknowledge the most shocking time and horrific situation which our people face in Quetta Pakistan, and show our help, assist and support.

  My Allah bless the pure spirits of Shuhdaa specially Shaheed H. A Yosufi

  Thank you

  Hafeezullah Khoram Khorami

  England-UK

 7. To hazara international forum UK: Can you please put any contact number or at least an Email address, so that people can contact you for any enguire/ question in ragard to 8/2/09 protest, for hazara future safety. Email address:
  khutan_kosha@yahoo.com

 8. سلام بر همه و دود بر روح پاک يوسفي!
  ما مردم بدبختي هستيم. مردمي که 62% قتل عام شده اند، به خاطر 72 نفر که در يک جنگ قبيله اي کشته شدند، خود را به کشتن مي​دهند. حسين چه کرده که ما اين قدر هزينه بدهيم؟ کاش به خاطر عزاداري ارزگان و کشته شدگان دوران عبدالرحمن کشته مي شديم؟ اگر شعور نداشته باشيم که خود را دريابيم فرقي بين زنده ماندن و کشته شدن ما نيست. اگر قرار است براي خدا و حسين باشيم، ربطي به هزاره نداريم. پس فرقي نمي کند. اميد وارم ديگه هزاره ها به خاطر يک جنگ کوچک در کربلا خود شان را به کشتن ندهند. يک کم به فکر خودتان باشد. اعراب به اندازه کافي هواي همديگه را دارند.

 9. واعتصمو بحبل ا لامير عببدالرحمن خان ولا تفرقو
  اعلاميه وفرمان شوراي عالي روحانيون پيرو خ امام
  ما پيروان عام وتام خ امام طبق وظيفه شرعي که به دوش داشته و داريم بار ديگر به شما ملت مسلمان فرمانات الهي را که از مقامات
  بالا دريافت داشته ايم را اعلام ميداريم ناگفته نماندعدول ونافرماني ازينفرمان به منزله 250% کفر خالص ميباشد و سزاي آن برابر
  به 16ونيم بار رفتن به جهنم از راه جاپان ميباشد که خيلي مشکل ميباشد

  همچنان که درطول تاريخ شما ملت متدين بدون چون وچرا ازفرمان ها ودستورات
  طبقه دوم و سوم وبالاتر از آن اطاعت نموده اييد وهميشه به مال ومنال دنيا که ارزشي ندارد پشت پا زده و خداوند متعال وگور مرده ها از خود راضي نموده اييد اميدواريم اينبار نيز ازين امتحان خداوندي سرخرو سربلند برآييد

  که ازان جمله عمل نمودن پدران شما به فرمان شوراي روحانيت وقت که پدران نازنين ما ها بودند نام برد در فرمان مزبور از پدران شما خواسته شده بود بدون هيچ گونه مقاومت مال ومنال زمين وجايداد خودهادر منطقه ارزگان و دايچوپان براي برادران پشتون رها نموده ازطريق مالستان به کوه هاي هزارجات فرار نموده وبه غار هاي بسيار عميق کوه بابا مسکن گزينند تا باشد که ازشر تعقيب مال ومنال به جامانده شان در امان بوده باشند
  که ما شورواي روحانيت اين فرمان برداري پدران شما را تحسين دموده واز شما ها هم ميخوهيم اگر واقعا فرزندان پدران هستيد شما نيز به فرمان آتي که از مقامات خيلي بالا آمده است عمل نماييد وما به شما وعده ميدهيم که گلثوم قد آيه خو امي بلدنگ هاي لوکس و موتر هاي مدل بالا شوم به زودترين وقت دراختيار بردان بلوچ قرار گرفته وخودشما هنگام درفرار منطه قشلاق از طرف طالبان مورد استقبال گرم قرارگرفته وازطريق نيويارک راهي بهيشـ برين خوهيد گرديد گواراه باد برشما

  متن فرمان
  ملت مسلمان اهل تشيع و تسنن کويته پاکستان ما پيروان خ امام که هميشه شما ها را از فرامين مقام هآي خيلي بالا که شما به آنها دسترسي نداريد وقتا فوقتا مطلع نموده و زمينه سعادت ازلي وابدي را براي شما فراهم نموده وميداريم اين بار فرمان ديگر .

  واما بعد فرمان مورخ 16 ونيم ما حجر جبل قاف
  ملت متدين و مسلمان اهل تشيع کويته به اطلاع شما رسانيده ميشود اينکه داشتن چنين خانه ها وموتر هآي لوکس و به اين تعداد سکول هايگوناگون همگي نشانه رکفر ميباشد وبرشما واجب است که قبل ازينکه مورد عذاب ومواخده بيشتر آلهي قرارگيريد فرار را بر قرار ترجيح داده ازطريق قشلاق به طرف کوه قاف فرار نماييد زيرا در کوه بابا جاي و غار خالي نمانده است
  کشتارهاي روزانه اهل تشيع در کويته همانا غضب الهي است که باعث صدور اين فرمان هذا گرديده است

  ومن وعده ميدهم که شما قبل از رسيدن به کوه قاف تکداران بهشت برين را در
  منطقه قشلاق شمال کويته ملاقات خواهيد کرد
  واسلام
  شورواي روحانيت وپايدو خ امام

 10. E Akhoon droust mouga …..lebnon hasan nasrullah ki farameen ra yaft kadan kheli zindagi loux daran …amitar tashayoun e Afghanistan wa iraq ….. farameen e ahal o bayt ein ast ki mufadat e irani ra dar sar tah sar e jahan hifz kunid ….. Liaquat Ali murtazavi razi taalah wa unha ….
  mee bashad …
  mee bashad …
  bale
  bale

 11. السلام وعلیکم ، امروز نیاز اتحاد واتفاق وازبین بردن تعصبات ذاتی می باشد ما باید زیر سایہ قرآن واسلام وفرامین اھل وبیت فرھنگ ملت خود را وآرمانھای خود را زندہ بگزاریم۔ راہ نجات برای یک ملت فقط وفقط زیر سایہ فرامین اھل وبیت علیھم السلام می باشد

 12. shahid yusufi rohat shad bad shahadat rahbar shahid hussain ali yusufi ra ba tamami quom hazara wa khososan ba famil shahid tasliyat arz medarom quetta

 13. شهيد حسينعلی يوسفی روح ات شاد ويادت جاويدان تاريخ باد.
  مرگ ونفرين ابدی باد بردشمن وذبون کوردل که در طول تاريخ دست کثيف وناپاک شان بخون آزادمردان ملت آغشته ورنگين بوده است .بار ديگر جنايت وحشيانه را نسبت به ملت ومردم ما روا داشتند. دشمن کوردل بیدانند بارفتن يوسفی يوسفی ها تمام نخواهد شد. چنانچه رفتن خالق شهید ورهبر شهید…..آمدن خالق ورهبررا بدنبال داشته است . یوسفی نیز یوسفی هارابجائ خود گذاشته است توای دشمن بزدل که جرأت روبرو شدن با یوسفی هارا نداری .چارۀ جزاین جنایت رانداشتی واین همانا خصلت بزدلانه همیشگی ات میباشد. ملت بزرگ هزاره .شهادت جانگداز شهید یوسفی رابشما وبازماندگان آن شهید وبردران هزاره دمکراتیک تسلیت مگیویم ماضمن تقبیح این حادثه ناگوار نفرت وانزجار خودرا ازین عمل بزدلانه وننگین اعلام میدارم .زنده جاوید باد آزاد مردا ن ملت. مرگ ونفرین باد بردهشتگرد خاین
  australia

 14. On behalf of the hazara people in melbourne and my self, we extend our sincere condolances to the tragic death of our great leader Hussain ali yousafi. Once again hazara people has been terrorised by those extremists who possess inhuman ideologies and doctorines about mankind, esepecially about hazaras.
  Like our leader Abdul Ali mazari whose slogan was that being a hazara should no longer be a crime, it has yet again been substantiated that hazaras are still subject to tagic massacre. Hazaras has always been on the peak of potential sufferings inflicted by those who can not tolerate our prosperity, who unfortunately possess wrong perceptions about our unlimited potentials.
  Hussain Ali Yousafi was murdered one day, but he has added another dark chapter in the history of hazara with his red blood. It should be noted that by this massacre, hazaras are not intimidated, but will thrive more prosperously to prove that more Yousafis will emerge and that we will never be defeated nor will give up our objectives.
  We will remain unified through out the world, and say to the hazaras in pakistan that dont give up your fight for your right.

 15. On behalf of the hazara people in melbourne and my self, we extend our sincere condolances to the tragic death of our great leader Hussain ali yousafi. Once again hazara people has been terrorised by those extremists who possess inhuman ideologies and doctorines about mankind, esepecially about hazaras.

 16. Dear my brothers in Australia,

  I really appreciate your participation in such protests against the attrocities being made to the people of Hazara in Quetta, Pakistan.

  We are Hazara people and wherever we are, we fight for our freedom against those jahil and buzdil elements who use us for their objectives.

  In Melbourn thousands of Hazaras and other Afghan people live, so its a big opportunity for you people to show your solidarity and unity.

  I hope that you people will protest loud and with shout infront of the Pakistan Embassy, so that the other nations of the world know about the attrocities of the Balochistan Govt. being made against your nation in Quetta.

  Our leaders have met with Balochistan Govt. many times and they assured us for our protection but on the other hand their agencies are fully involved in killing of the Hazara leadership. The terrorists of Lashkar-e-Jhangwi fled from Jails were fully planned by the Jail authorities and now they are attacking on us day by day. This shows the complete support of the Govt. agencies who used these Lashkars against the Shias and specially Hazara nation.

  We sacrifised our lives, properties and everything for Pakistan but what we are getting is very sad, no support nothing from this country. Our youths cant find any job, our rights are being fully violated and there is no support for our legal and economic support for our nation.

  I call all the hazaras of the world to learn from the hazaras of Melbourn and show your anger infront of the Pakistan Embassy, show it to the world Media, press, Human Rights Commisions so that they force on Pakistan Govt. to show the culprits behind the killing of our Leader Hussain Ali Yousufi and other officials and citizens.

  Those hazaras who make jokes of the Hazaras of Quetta should listen carefully that tomorrow such incidents will also occure to you and tomorrow you will also need support from our people, so dont show your jealousy and show your support because we need your support now and dont make jokes of the youths of Quetta.

  I hope that all the hazaras of the world now joing together and fight against the attrocities of the Balochistan Govt.

  God bless you all

  Mukhtar Hussain

 17. salam be tamame milate hazara.
  man in hadisaye dil kharash ra be khane vadeye in shahid rahe haq tasliyat me ghuyam. hazara zinda bad

 18. I offer my sincere condolences on the untimely death of our great Leader Hussain Ali Yousafi. It’s unfortunate that a person of intelligence and bright future had to meet such a cruel end by the NAMARD Terrorist. I am sure it’s a great loss for everyone of our Community. May his soul rest in peace and may his work be an inspiration.

  Thank you for everything you did, each time you stood for us and each time you guided us ….you have left a mark on every member of our Community……you will live in our Aims, words and thoughts…
  Musa Hazara / Ali Taimoor Quetta

 19. a nation with out a history is a name with out meaning . a people with out a leader foresees no future a race with out achivement is doomed a movement with out a foundation is sentence to distinction .
  there fore one of the most important things that nation take pride for their past , their history, they t6ake their honor for their great leaders they bost about their past achivement , thus overtake eash other to become the leading nation of this world

  every one from uk is been invited for the protest which will take place on 8th feb 2009 at 10:00 am on sunday out side pakistan embassy which will travel from there to united nations spread this word at knightsbridge central london thank you
  you can find out more details from mr jaffar raza chairman hazara comunity of GB , iftikar raza khan wakeel ,agha marzooq ali , anwar hussain , hasan iklaki, akbar ,
  hazara international forum(uk) london

 20. Salam

  Brother Ahmed Please………..
  Yak request az taraf e yak brother ra gosh kano ………

  Da ainzi link rafta togh kano ki Iran da Naam e Shaheed Ustad Yousufi “FITWA” dada bood ki e “KAFIR wa Wajib-ul-Qatal asta, bekoshid wa mal shera loot konid ki e maal e ghanimat asta”.
  I dont know about anyone here but i myself seen Shaheed Ustaad Yousufi as a regular prayer of 5 times. What was the cause of Yousufi you don’t know about that, ………..

  Please kam aqal kho ra shor bidi……… Ma bisyaar avoid kadum ki e link ra da inji nishan nadum ki dushman era aigo dega rukh dada metana…… magar brother please …….

  http://pz.rawa.org/65/65jasos.htm


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: