Posted by: Editor | January 27, 2009

Exclusive Pictures of Martyred Leader’s Funeral

A boy carrying the portrait of martyred leader during his funeral procession.

A boy carrying the portrait of martyred leader during his funeral procession.

An old man mourning Yousufi's martyrdom.

An old man mourning Yousufi's martyrdom.

A young man mourning Yousufi's martyrdom by terrorists.

A young man mourning Yousufi's martyrdom by terrorists.

Angry protestors chanting slogans against the Govt.

Angry protestors chanting slogans against the Govt.

Mourners in Hazara Graveyard chanting against the Govt.

Mourners in Hazara Graveyard chanting against the Govt.

Protestors holding playcards with slogans against the Govt. and terrorism.

Protestors holding playcards with slogans against the Govt. and terrorism.

Martyred leader's funeral procession on Alamdar Road, Quetta.

Martyred leader's funeral procession in Quetta, Pakistan.

People in funeral procession of martyred leader, Yousufi.

People in funeral procession of martyred leader, Yousufi.

A complete strike was observed in Quetta city on martyrdom of Hussain Ali Yousufi.

A complete strike was observed in Quetta city on martyrdom of Hussain Ali Yousufi.


Responses

 1. To see more about please click on this website.

  http://kabulpress.org/my/spip.php?article2952

  روز سوم فبروری، ده ها تن در اعتراض به ترور و حمله به هزاره های مقيم پاکستان بويژه شهر کويته، در شهر کانبرای استراليا دست به تظاهرات زدند. تظاهرات کنددگان که از بخش های مختلف استراليا مانند کوينزلند، ويکتوريا، جنوب استراليا و نيو سوت والز به شهر کانبرا آمده بودند، در پارکی بنام تياگارا در دوصد متری کمشنری عالی پاکستان جمع شده و تظاهرات خود را آغاز کردند. آن ها پلاکارهایی را حمل می کردند که بر روی آن ها نوشته شده بود، کشتن هزاره ها را در کويته متوقف کنيد، ملت هزاره از حقوق انسانی خود دفاع می کند و هزاره عدالت را برای همه می خواهد.

  ارسالی احمد از آسترلیا

 2. Dear Brothers ignore this retarded person……..he might be one of those who always creates hatred among us…the hazaras…….we are better without him…….he is behaving like qandahris

 3. برادران هزاره افغانستان و پاکستان توجه نموده جواب این بی غیرت چرسی پلا لکیه ره بدین. این آدم تمام ]هزاره های افغانستان را دشنام داده است. و می خواهد که ما را غلام آی،ایس آی و نوکر دیگان جور نماید. و دل از ما را ده باغ سبز بلوچستان خوش کده مثل خود خو بی اصل و بی نسب جور کنه. و باز ما هم که هر جای هزاره در خارج دیدی یا انگلیسی نوشته توانستی تمام هزاره را خدای ناخواسته دشنام داده طعنه بدی!!! اینست گفته این چرسی دانشمند،با غیرت، خنجر کش ده جان هزاره نه ده جان دیگران که تمام ما را می کشد و این آدم از خارج از اروپا بجای کمک تمام مردم هزاره را دشنام میدیه این با غیرت جنجر کش. بچیمه تو قد چاقوی آشپزخانه خنجر بدر مونی.مردم هزاره افغانستان همرای راکت و تانک جنگ کده. ما مردم تانک را سر شانه گرفته جنگ کدی شکست عار و عیب نیسته .قدرت های بزرک هم شکست خورده اما کس رقم از توالی واویلا نکده فهمیده نا فهمیده مردم و آتی بابی خوره مثل سگ دندان نمیگره.
  دهن خود را شسته نام مردان و شهیدان ما را یاد کو مثل خالق،مزاری و میلیونها آدم.او بی سواد توره گفتم که تو زوزاد بودی که سیما ثمر در سال 1361 یا 1982 دیگری خو گرفت و سلطان علی کشتمند یازده و نیم سال صدراعظم یا وزیر اعظم افغانستان بود.حالا تو و امثال تو با سواد…. شده اید وما مردم هزاره افغانستان بی سواد و چیزهای که تو گفته. بر پدر عقل خر رالعنت کنه. بخدا اگه معذرت معافی تمام قوم را نخواهی اگر تو را تا قیامت ما مردم هزاره افغانستان و تمام دنیا ببخشیم

  متن زیر سخنان آقای مختار حسین با سواد بر علیه تمام مردم هزاره افغانستان میباشد.
  my brother Bamian

  ya you are right, when I see these bad shakal, gashtgar and jahil guys who come from Afghanistan and reach europe, living here, I cant say any word to you about them. with such a ugly face and wild nature and when they come to quetta making jokes, saying that there is Khag bad and khag chand in Quetta, hazaras of quetta are charsi, they dont have any good spoken tone and just say Shira, or Shira Zoai, I really dont know what to say to these fraudy and bad shakal guys.

  just look to their education, they cant speak, pay everyday fines due to their jahiliat and look to their proudness when they come to Quetta, unbelieveable.

  I hope that these hazaras of afghanistan who live in europe, God bless them, build their character, give them knowledge and tell them that they are null, zero nothing else.

  God bless you all

  Mukhtar Hussain

 4. Dear Bamiyan this nation need some one like you to tell them the bitter reality and wake up us from khab Geran and looking to things with one eye till now!

  You are doing well. Our sleepy nation some one to wake up them from their Khab geran,ghaflat,jahaliat,Mazhab zadagi wa Arab Zadagi. Mo Mardom Hazara harsal many centuries without any stoping or thinking khod khora balde araba teka parch kada da sar wa sena kho kardi wa qami mezni. Da har gap key should mo awal jalso joloss mony.
  Nem feday iran nem feday ISI nem faday Arab. Tarekh,Shenakht,pehchan,zoban,culture,tarekh Bamiyan wa Koshanyan,Ghaznavid,gorid,Buburid….. nasl wa nabera khora pomosht kadi wa mono. Amdi khod khora da kon azi wa azo jalgah kada sat kho teer money. Imam jan Zamana chara bad as %62 koshtar abdul rahman nayamad…….. Mo key ameqas beldy araba khod khora paro pora mony. Yak roz amwa saday kho bal kada ya seriouse actinon wa tahdid kada doshmany mora? Not at all amy Iran faciest makar key shoar mazhabi medya amal nejadi mona chaz kar kada ta bahali.
  MAZHAB GHAYRAT NAWORDA MORA KAM KAM BEGHAYRAT HAM KADA. Russia is communist rulled the world.Changis Khan was not shia khata psht like us nor sunni muslim nesf donya ra nagerft. Vitaname defeated the American. Did our mullas or Sayeds went to give them Gayrat?
  Cuba could survive under the threat and golon America. American could not do anything till now. Did our mulla,religion and sayeeds went to show Fedal Castro how to resist and survive against them. I am not supporting from their ideology nor want reject but just bringing them as an example to learn and bring new ideas to get rid of this continues humuliation,massacre and killing. Arabs always massacred us even their goog one historically. destroyed every sence of glory,history,race,language,culture and finally issued fetwa to destroy our symbole Bodha statues………..

  I like your comment we are a nation of espand badra. Mulla wa taewis sayeed wa per moredi. The bigest companies in the world like Sony,Toshiba,toyota.Mersediz,holden and ford,finance companies, banks millitary powers.bussiness and A to Z from west or East north or south. Why they grow without our silly beleive and stupidity.
  Where did get knowledge,ghayrat,talent,education,peace,prosperity,unity…….from.
  We need more critics Naghad to wake up us from the deep shit we are facing. Where did our struggle ended in Afghanistan and where did end up our sacrifice for Pakistan? What is our main reading,speaking,writting lannguage and importantly our alphbet… We have nothing in our own minds,hearts or pockets. We are like Toti parots or as you said we are like dead plastice mobile any one come and put and simcard or give us frequincy then we intentionally or unintentionally respond to them. I need biggest change and Khana takani and setups our minds. We could not survive nor we can continue by being prey for our enemies to kill as in humuliation every single day during the history. We are Turk Mongolian Central Asian Hazaristani nation with our great history no nation had before nor they can get. Baz mulla wa so called roshan fekra key shast eda mona key na mazhab khob gayrat mayra oh be bakht sada ghayrat khoda dadi ya heywan ham ghayrat dara togh ko sher,palanng,gorg……..mar morgh wa basha kafar none kafar. Aga shoma mazhabeya wa mullaha aga rasti ghayrat daran taref china,india,America japan,vitname,Venesvilla,europe chap togh ken chem shemra as pass sar shem bore kada wa mona. You are beghayrat and making us beghayrat to be your slave of your useless idealogy and makari to get some khoms wa zakat,sahm imam wa gayra. Imamone as mo tamamshi Naft Petrolum (Black Gold ) dara da Iraq,Iran,Soudi tamay imami as Soudi,Iraq asta.

  Why they are not giving us Sahm Naft (Sahm Black Gold ) aghay shaikh ?!!!!!

  How we call ourselves educated,smart………. with all of our stupedity. What did the Iranian mulla by giving shaer Islam Maraz Nadarad!!!
  How they behalf with Hazara refuges even Hazaras going from both sides with legal document. What they call how they behalf. They call you the remainders of Changis Khan who killed all raciest and Zalem iranian Padshas. They call us moghol and turks. Turks Moghol, Hazaras were created by Allah not by their choise. We are proud and it is prevelge for all of us to have such a great history and connection. There is no sham of being Turk Mongolian Hazara,Tatar,turkmen…..

  Being a Hazara was crime and shame before in their minds not in our minds.Especially after the struggle of our National and religiouse leader Mazari. Not any more at all. Being slave of Arabs and ghulam of their thinking and phelosophy is Halal and OK. With out that one we can not enter pradise and go to Jahanam instead knowing our race,background,culture,zoban,glory,connection as Haram and crime!!!!!!?????
  Hazara must establish themselves along other nation. But relying on others in the past and present did not bring us any fortune nor it will bring in future.

  Ahmad

 5. Mukhtar Hussein, you demand fulfilled! You wanted Afghanistan leadership raise voice for Quetta Hazaras, Khalili came up with. So why you are still crying?
  The first bullet is hard to eat. Next feel like flowers:) Don’t be afraid of bombs and bullets and terrorists. Be hard liner Peace loving brave man. Let time show you how to react.

 6. HI guys dose anyone know anything about the protest in London which will be held on Sunday 8th 2009 i think.Unless its changed
  Please do let us know Thanks
  And by the way you guys need to behave yourselves!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Stop blaming one another………………………………..Khoda Hafizz

  Asad Bedford

 7. Hey guys, stop fighting among yourselves. Good and bad exist every where. Such realities exist. We don’t claim we are angels. Hazaras need kind, full of brotherly unity among themselves. No one has right to hurt other Hazaras feelings. Once we got the idea of how to respect and listen each other then we are done with so many problems. Hazaras are free people. Noo one can ask them to be Muslim, non Muslim Shia or Sunny. We love all Hazaras. WE MUST LEARN TO RESPECT EACH OTHER. Outside world is watching us. That’s true, but what we keep inside ourselves is the most important thing. That thing must be pure. We have to hold each others hands.
  Accept all finger points and use them to correct our faults. Mukhtar Hussein must have some deep thoughts about betterment of Hazaras thats why he mentioned such facts. Good friends are those who tell you the facts. We are humans not angels. Adam was a human that’s why we are here! Enjoy the life full of honor.
  Best wishes to all of humanity.

 8. my dear I was mentioning those guys who never respected hazaragi idealogy, so write here your Idealogy I know them well and dont use your labe-nali words here, you guys are just dieses in quetta, thats why many people call you charsi, betharbia, bad zuban, takri and wahshi, as you do in muharram, learning the skills from sindhis, attack on our heads by swords and also on the forhead of innocent children,

  God bless you and give you a litte bit knowledge so that you will repect someone and leave your bandars on labe nali, labe thara, chars, gimar and call yourselves the leader of daste nasirabad or mariabad.

  hope that you will learn some darbia.

  M. H

 9. Dear Buzsid and Kamzor Mokhtar Sona mera betah
  Your are crossing your limit. You said whatever to Afghanistan Hazara who are not buzdi and camzor like you. Let me ask you one single question: What is your fucking father from? Did he not escaped from Pashtons from manland Hazarajat or did he came by fucking special invitation from your Punjabi or Baloch masters? Which one tell me? When we were attacked by Russian where the fuck you were? Then when we were under attak by Rabanni and Masoud how many of you Buzdi and Kamzor came to fight our common enemies who are killing you now at your doorsteps. mWhat about the Taliban and Al-qaeda who was created by Nasirullah Babur the godfather of the Taliban in order to kill Hazara,Shia and Mazari. Mera Betah you forgot your past. You are doing by your damaging by your fuck sack cheap comment the unity of Hazara. What kind of fucking education and …. you are talking about. Are you able to read,write in your own hazaragi that yousufi spent all his life. Who is the father of Yousufi and his family? Are they not from Afghanistan. Can you deny your roots and background as Hazara came from Afghanistan or you are son of others…………. Hazara of Afghanistan fought with Abdul Rahman for seven years.With Russia 14 years. With Arab and ISI mainly pashton sponsored fought since 1994 till now. Come on mera kamzor Bacha you are not the tekadar of Hazara from Quetta nor you have the right to spit up in your grandsfather who escaped from Hazarajat nor you are the elected repesentative of Daizangi who are from Afghanistan. You proved you are not more than a kamzor jazbati who can say anything to his ancesters or whoever even show you sympathy and brotherhood. The foster and Yatem child of neighber will be more than you. If you are educated go and read the Durand line and the policy against your own Hazara were designed to kill and eleminate them till today even in your own Quetta you are calling to dominate.Is this your education,history and saying Lanat to your own nation and ancesters who are from Afghanistan. You are showing your ugly face to all wise and cleaver Hazara. We are all one United Hazara not Quettagi or Afghani stupid buzdil and kamzor jazbati. If you can not help your nation then you don’t have your limited education and lack of understanding to destroy your own Hazara unity. Again where did came from your grandfather Zoy? Is he was a pashton,baloch,punjabi or Hazara from Afghanistan? If you want to something for Hazara from Afghanistan please kindly start from your Harami fathers! as you say. Be brave Zoy one single incident shocked you to lose your moral have some sabr like Bechara Hazara of Afghanistan. I am ashamed to talk or waist about your insulting comments.
  Once again I request from all my dearest respected Hazara from all over the world to not listen to this cheap commenters. If you have guts and zeal come from your fucking sorakh mosh Vienna and defend your own self created Hazara…
  What was the population of Hazara before 1978? Most of us we are Hazara from Afghanistan regardless of our Jaeli money made papers. Theire is no place for such Kamzor and Buzdil jahil harami who forgot his grandfathers roots amoungst Hazara from Quetta,Afghanistan,iran and all over the world. Stop your mistakes and correct yourself.

  Khoda to ra Adam Kana

 10. My dear berar Bamiyan

  I agree with you with no further comment. But this guys started insulting the whole Hazara of Afghanistan. In regard to the name of Afghanistan many people are opposing it must change. Even Dostum a close ally of Hezb-e- Wahdat at the beginign officially announced wellcome to Khorasan. It is along debate I agree Afghan means Pashton and all people of Afghanistan agree too including Tajiks ……. But unfortuantly still the official name is Afghanistan and nationality remains sadly Afghan or Afghani for all not only Hazaras for all ethnics.

  Mokhtar Hussain Khob bekhan do do dafa key khar fam shony Zoy

  In regard to Mukhtar Hussain’s claim Hazara of
  Afghanistan makes them jokes. raped women of Dayzingi,even Hazarestan mothers including their own as Mukhtar claims! and so many childish Buzdil kamzor wa wayla. I also agree with you hazara were used as slave for Iranian or puppet because of our religiouse beleive and the whole nation of Afghanistan used and abused by many powers. But lets mention it is not only Afghanistan and Hazara of Afghanistan it is happening with all including jahangavi,Sepah Sahaba …….
  We hazara during moharram beat ourselves to dead for our Arabs Imams…….. according to one commentator why imam Zaman Mukhtar did not come to rescue him and stop killing of%62 Hazara including his forthfaters. and many other incedent Sultan Ali Keshtmand was eleven and half years Prime Minister of Afghanistan without any dispute.No one has a record like him even their own Pashton Prime Ministers. Then were was Mukhatar and other intelectual Hazara to support him. Lets not forget Keshmand is still alive in London . When he dies or to be killed then the first one Mukhtar and people like Mukhtar Hussain who told exremely abusive insult to the whole Hazara of Afghanistan will come forward to cry and insult. Yes brothers we Hazara have no Zenda Khob wa Murda Bad! The people in Marry Abad or Brewery go and ask and reasearch them with any Gharaz wa maraz. Who they are? Where did they came from and when? What is their tie and connection with Hazaras in Afghanistan or Hazarestan as we say?

  ای بچه و امثال ازی شیر خانه روبه سارایه.ده پیش اوغو،بلوچ ای دم ندره.ای فقط مرده کی قوم خود خو باکولون خوره دو و دشنام بدیه.ده پیش دیگرو کی رسید غیرت شی از کون شی زرد بور موشه .ازره اوغانستان خو اگه حق یا ناحق قد تمام زده اور میزنه.اگه ده خورده هشت زده. ای بی غیرت تا بحالی چند دنه دشمن خوره کشته؟ غیرذ از ی که ده نسل اور نبیره خو دشنام بدیه . ای آدم اور کسایی که همیتر فکر دره ده ریش بابی خو تف مونه اور میخنده.تو اول او مردم ره لالی اوغوستانی،شپش پر،کوهبند کوی مونی اور مزاق اولای مونی.اگر او تو ره گفت باز موی فلان جای خو میکنه زوی! نگی که نگیه توره.
  Sultan Ali Keshtmand Yazda wa nem sal Wazir Azam Afghanistan bod wa da hezbe-e- Democratice Afghanistan ham the second person was. Is he or people like him were besawad,jahil,badshakel,buzdil and kamzor like you.Regardless of Jihad Hazara of Afghanistan had thousand of Qomandans.Millions of Shahid.Milliions of soldiers who fought the Mojahidin including Rabbani,Masoud,holy Taliban the foster child of raciest pashton Nasirulla Babur. ( Babur was Turk mongolian established Kabul in 1500 ) Kabul comes from Qabul khan.
  You call baloch people Ganda and can not handle with them to defend your self then instead calling any rubbish on Hazara nation inside Afghanistan or Quetta pakistan and all over the world. Sema Summer who was the first Hazra woman graduated from Kabul University was anothe illitrate as you Mukhtar call him.Sham on you and people like you. Shoma haq daren chara key to Asl wa nasab khora ga gum kada bodi. To yatem key da dast hamsaya with fack sence of Pehchan,belonging and fack sence of Quetta is the center of civilisatin! all educated people like you who has one eye and limited knowledge and narrow mind have and the rest of Hazaras are kohband. Oh ba aql what is the Marry Abad mountain behind you? Are you not kohband and surrounded by baloch and pashtons. Felan to as khod to kada peshtar the mezan chawk gasaba mersa. Boro qadar peshi sho amora tay khak kano da jay daw wa dashnam Hazara of Hajarajat or Afghanistan. You and people like are brain dead forgot lots of things. Go and fuck study your history,background and deafet our common enemy not attack the absolute majority and isolate you and others like Buz Garg. When disaster comes then call on Hazara to help you and start telling them whatever you can. When the eney come to kill.Do they ask your fucking Pokhtagi or Khami Shenakht Card to or they ask you are Paka or kacha Hazara of Quetta? Sad afsoos dar sho wa emsal as shom. Khaliqo,Mazari,Gawsowar,from the left or right where they were from when you insult the Hazara of Afghanistan??????? Bogy zoy agar zebo wa manteq dari. To mardom bayad badtar as charsi begya. Charsi bechara chez kada wo del she qharib shoda ya shakar drug dealer shoda.Ama gayrat dara tora ra mofama da Austria wa Vienna neya wali farq Khar wa Kharboza ra dara. To qadar khak pay charseya namosh lalema.
  hayf azo talem wa aday pala leko wa zebon english key to yad gerafty baray daw wa dashnam Hazara Hazarajat ya Awghostani da goft as too. Barar ma da sar aql beya khar aly lagha nazo harkasra. Hazara Afghanistan nabasha to naswar ham namosha or babi to ham am zonji asti bedon shak!
  Mo ham da dan citizenship da jeb kho dara. Wali waqti Hazara wa hata pasmanda Hazra kho mengarney kor shoni key ora joke kane or da wa dashnam the public website bedi. Mo raqam as to be asl wa nasab neyaste. Mo khod khodar feday qawm kho kadi,moni wa baz ham inshalla monem aga zararat shod. Mo Sabr enghilabi dashti wa dari as dast nemeda. Ama to wa raqam az too ra ba khoda aga pashm ham hesab kani. Wa kesekey to wara daw zadi wa Awghostani wa Hazra neya gayrat nadari bayad to ra emonjo zenda da gor moked. To key eqas mardi boro defay kho ko. Boro da jay as mo Arabaha,ISI khohi koy key harsal khod khora baldeshy mekshi to the Zoban khod khod kho Hazra awghanistan wa mardom Hazara quetta ra daw wa dashnam dadi or rara baly kho basta kada. Maro ham ta key tanesty mayose kade enali to mofame wa kartoo lalema. Da jay azy key dega to the website beya mora daw da dashnam bedi ya wara da vianna daw deya. Boro the quetta az khane kho defa ko zoy.

  Dawoud Sarkhosh ra name she bale zeban kho nayar. To bacha bodi key beldi mardom kho mekhand halli ham mekhani. Dawoud is a singer not a politician as far as I know. Secondly if he ask for money to give concert then this is his only profession I went to his concert and he is great freind of mine and all of us. He has a family to support.His wife and kids need money.He had many moft or barazay khoda consert for his qawm all over the world especially in Mazar Kabul and mostly Quetta. Nane moft dega tora mellaw namosha zoy. paisa dedo chole kaw!
  Even you don’t know simplist think then your claim is on above Mukhtar Hussain be asl wa be nasab………

 11. Dear Mr. Khalili Sahib,

  Today you got a big seat in Afghanistan and you call yourself the vice-president of Afghanistan, if you have any sense of humanity, why dont you meet with the Pak authorites about the situation of the hazaras of Quetta, why dont you protest and show your solidarity to us. just writing a message, i dont think that such a message you have written, any of your chamchas might have written such a short message, without any interest or participation, shame on you and your leadership, you dont deserve to be real hazara.

  whenever any person needs ur help in kabul, our door is always close and even you are not rehemdil to your own people, so how can we expect you to be to us, shame on you,

  we dont need your comment actually,

  we will depend on ourselves and on our God.

  God bless the hazaras of Quetta.

  Mukhtar Hussain

 12. http://www.wahdat.net

  پيام تسليت استاد خليلي به مناسبت شهادت حسين علي يوسفي يکي از رهبران حزب هزاره دموکراتيک در کويته پاکستان
  11/11/1387

  ولا تحسبن الذين قتلو في سبيل الله امواتاً بل احياء عند ربهم يرزقون

  باخبر شديم که دست ناپاک جنايتکاران تروريست بارديگر آلوده به خون فرزندي از تبار دليران هزاره شده و اينبار ما را در سوگ فقدان حسينعلي يوسفي، يکي از رهبران روشنفکر حزب هزاره دموکراتيک، قرار داد که در کويته پاکستان شربت شهادت نوشيد.
  تروريستان کور دل بايد بدانند؛ گرچه حسينعلي يوسفي را از ما گرفتند ولي هرگز نميتوانند ياد و خاطره آن شهيد سعيد را از لوح ضمير مجاهدين و مهاجريني محو کنند که در روزهاي دشوار شاهد تلاشها، سختي کشيدنها و غمخواريهاي او در سنگرهاي مختلف، اعم از سياست، فرهنگ و هنر بوده اند و هرگز نخواهند توانست با توسل به اين اعمال فجيع و ضد اسلامي، کاروان فرهنگ و تمدن جوامع ما را که آهنگ حرکت آن به سوي دموکراسي، مردمسالاري و ارزشهاي حقوق بشري است،متوقف کنند.
  اينجانب ضمن محکوم نمودن اين جنايت ناجوانمردانه تروريستان، شهادت حسينعلي يوسفي را به خانواده داغدارش، همفکران سياسي و جامعه فرهنگي و ملت غيور و آزاده اش تسليت گفته، از بارگاه ايزد متعال براي او رفعت درجات در بهشت برين، وصبر و اجر براي بازماندگان آن شهيد مسئلت دارم.

  محمد کريم خليلي
  رهبر حزب وحدت اسلامي افغانستان
  10/11/1387

 13. ohhh noo

 14. Salam to all Hazara around the world.
  Firstly, I am realy sorry about our great leader Hussain Ali Yousufi! Who was helped us and tought us hazaragi culuter, who could took us to the world. May Alluh bless Him.

 15. Salaam to all Hazara brothers
  Innalillahe wa inna elihe rajeaoon
  I am realy sorry about the Martyrdem of our great leader Hussain Ali Yousafi. He was a breave man God bless his soul and all shohada.

  Regards
  Hassan from Australia

 16. 1. The repetitive violence and target killing in Quetta once again proved being a Hazara seems to be as a crime in Pakistan as it was in Afghanistan. The Afghan United Association of South Australia strongly condemn the killig of Hazara Democratic Party leader Martyred Hussain Ali Yousufi. I on behalf of Hazara and non Hazara community member offer our deepest sympathy and pray for the soul of great leader Shahid Yousufi and the rest of recent Shohada. Brothers and sisters as we were the first and oldest victims of genocide, massacres, terrorism and target killing in the past in our mainland Afghanistan. Unfortunately nothing seems to indicate the end of discrimination and hat rate against our Hazara in Afghanistan, Pakistan or elsewhere . It appears still there are extreme hat rate and discrimination towards our Hazara regardless of their way of thinking or religion.
  Therefore we think now it is the time for Hazara people seriously think about their defence and security in Quetta and all over Pakistan. Because more than a million people are left without any proper and organised defenders! When even the government is not able to give protection to their local authorities. Then there is no question about Hazara refugees. As Mazari said:” Let me tell you frankly here: Enmity amongst different ethnics would be certainly a big disaster. The demand for rights is a call for brotherhood and unity amongst the different ethnic, not for enmity” However unfortunately relying on Pakistani Army or Police, Baloch and Pashton leaders are seems to be not working anymore. Therefore we have to bring a major and historic change.Otherwisethe history of Abdul Rahaman,Afshar,Chandawol,Bamyan,Mazar and Quetta will repeat again and again. With all of my respect to your protest , demonstration and dependent religious leaders who invite the enemy but have nothing in their hands other than charming and loud slogans are not the options as we thought. The new centures demand a new way of thinking not traditional way of thinking which had not a fruit in the past. I think we need to think like other modern nations about our security and day to day life needs.
  Any nation who neglect and has no proper protection would be massacred and wiped out even for fun!
  We can not rely on others or waiting for miracle any more. Allah will not change the destiny of those nations who are not changing themselves. Otherwise we will be killed every day without any mercy and following justice as it happened in the past.
  Because we are faced with a coward and foolish enemy who grow opium, make heroin and then sell it to Muslim or non- Muslim who are precious human being. And in return buy weapon and defend the holy religion of prophet Mohammad and Islam which remain us the famous story of the prostitute woman who were doing the wrong thing. But in return was making mosque!
  These terrorist elements must look to the live and Sunah of prophet Mohammad( p.o.h) they were giving hands to the orphans and widows not making them orphans and widows! Sham on you criminal drug dealer religious party who claim to bring true Islam and Shariah. Let me tell you my conceived brother. You are not Mujahid or true follower of Islam. You are all a foot foolish soldier for your cleaver drug dealers master who gives religious slogans but behind the scene they continue to grow opium and make heroin buying weapons ( which mostly goes to their greedy guts) and using you against another Muslim who are praying the Allah and prophet Mohammad as the same way you do or slightly different. But with the same Saf Neyat even better than you. Now you have to answer the question. When Allah,Quran,prophet Mohammad or his Ashab said go grow opium,make heroin and sell it to Muslim or non Muslim who are created by the same Allah and buy weapons and kill Hazara Muslim and I will let you to the paradise! Is Allah in favour of murderers and killers? Are holy heaven is the place to those notorious murderers? Are there no way to go heaven other than killing innocent people and minority ethnic? Did Allah, Quran or prophet Mohammad told you to serve intelligence services in order the kill people to get the key to heaven! Which heaven you are searching for? If you are searching heaven of Allah, Allah never said to enter the way want to enter to kill Muslim or even mankind.
  Otherwise we will be killed every day without any mercy and following justice as it happened in the past.
  Even Abdul Rahman and his collaborators killed %62 our people. But no one has come forward nationally or internationally to seek justice or at least condemn their atrocities against Hazara nation till now! It is very sad day for our Hazara nation all over the world. Because in one word we are all one regardless of the region and country where we live. Thirdly if the ruling majority thinks they can eliminate Hazaras and continue their religious or raciest empire without out trouble and resistance. Then we have one more option for them. If we die then we will take for our company to hell or paradise otherwise we get bore! Again as Mazari said: Because no society can survive without social justice, equality, tolerance, and brotherhood.
  If the government of Pakistan, federal or state leaders,ISI,Ulama,tribal leaders,ordanary people men or women young or old must stop by any way of talking, constructive argument, humanity to live and give the chance to live for others as human,muslims,citizens like brother and sisters in harmonious way based on mutual respect. We also having joint- Fateha this Sunday 01/02/2009 along his doughter,Damad,relative and the whole Hazara Community in Adelaide.
  God bless his soul and the whole Shoda
  زنده باد آرمان انسانی و هزارگی در سراسر جهان
  Amani Public Officer of Afghan United Association in South Australia
  By: Ahmad on January 29, 2009
  at 8:29 am
  Salam Dears
  The about article is strong condemnation from Afghan United Associatin in South Australia. I apologise to forget to write the statemet’s title.
  yours sicerely
  Amani
  1. The repetitive violence and target killing in Quetta once again proved being a Hazara seems to be as a crime in Pakistan as it was in Afghanistan. The Afghan United Association of South Australia strongly condemn the killig of Hazara Democratic Party leader Martyred Hussain Ali Yousufi. I on behalf of Hazara and non Hazara community member offer our deepest sympathy and pray for the soul of great leader Shahid Yousufi and the rest of recent Shohada. Brothers and sisters as we were the first and oldest victims of genocide, massacres, terrorism and target killing in the past in our mainland Afghanistan. Unfortunately nothing seems to indicate the end of discrimination and hat rate against our Hazara in Afghanistan, Pakistan or elsewhere . It appears still there are extreme hat rate and discrimination towards our Hazara regardless of their way of thinking or religion.
  Therefore we think now it is the time for Hazara people seriously think about their defence and security in Quetta and all over Pakistan. Because more than a million people are left without any proper and organised defenders! When even the government is not able to give protection to their local authorities. Then there is no question about Hazara refugees. As Mazari said:” Let me tell you frankly here: Enmity amongst different ethnics would be certainly a big disaster. The demand for rights is a call for brotherhood and unity amongst the different ethnic, not for enmity” However unfortunately relying on Pakistani Army or Police, Baloch and Pashton leaders are seems to be not working anymore. Therefore we have to bring a major and historic change.Otherwisethe history of Abdul Rahaman,Afshar,Chandawol,Bamyan,Mazar and Quetta will repeat again and again. With all of my respect to your protest , demonstration and dependent religious leaders who invite the enemy but have nothing in their hands other than charming and loud slogans are not the options as we thought. The new centures demand a new way of thinking not traditional way of thinking which had not a fruit in the past. I think we need to think like other modern nations about our security and day to day life needs.
  Any nation who neglect and has no proper protection would be massacred and wiped out even for fun!
  We can not rely on others or waiting for miracle any more. Allah will not change the destiny of those nations who are not changing themselves. Otherwise we will be killed every day without any mercy and following justice as it happened in the past.
  Because we are faced with a coward and foolish enemy who grow opium, make heroin and then sell it to Muslim or non- Muslim who are precious human being. And in return buy weapon and defend the holy religion of prophet Mohammad and Islam which remain us the famous story of the prostitute woman who were doing the wrong thing. But in return was making mosque!
  These terrorist elements must look to the live and Sunah of prophet Mohammad( p.o.h) they were giving hands to the orphans and widows not making them orphans and widows! Sham on you criminal drug dealer religious party who claim to bring true Islam and Shariah. Let me tell you my conceived brother. You are not Mujahid or true follower of Islam. You are all a foot foolish soldier for your cleaver drug dealers master who gives religious slogans but behind the scene they continue to grow opium and make heroin buying weapons ( which mostly goes to their greedy guts) and using you against another Muslim who are praying the Allah and prophet Mohammad as the same way you do or slightly different. But with the same Saf Neyat even better than you. Now you have to answer the question. When Allah,Quran,prophet Mohammad or his Ashab said go grow opium,make heroin and sell it to Muslim or non Muslim who are created by the same Allah and buy weapons and kill Hazara Muslim and I will let you to the paradise! Is Allah in favour of murderers and killers? Are holy heaven is the place to those notorious murderers? Are there no way to go heaven other than killing innocent people and minority ethnic? Did Allah, Quran or prophet Mohammad told you to serve intelligence services in order the kill people to get the key to heaven! Which heaven you are searching for? If you are searching heaven of Allah, Allah never said to enter the way want to enter to kill Muslim or even mankind.
  Otherwise we will be killed every day without any mercy and following justice as it happened in the past.
  Even Abdul Rahman and his collaborators killed %62 our people. But no one has come forward nationally or internationally to seek justice or at least condemn their atrocities against Hazara nation till now! It is very sad day for our Hazara nation all over the world. Because in one word we are all one regardless of the region and country where we live. Thirdly if the ruling majority thinks they can eliminate Hazaras and continue their religious or raciest empire without out trouble and resistance. Then we have one more option for them. If we die then we will take for our company to hell or paradise otherwise we get bore! Again as Mazari said: Because no society can survive without social justice, equality, tolerance, and brotherhood.
  If the government of Pakistan, federal or state leaders,ISI,Ulama,tribal leaders,ordanary people men or women young or old must stop by any way of talking, constructive argument, humanity to live and give the chance to live for others as human,muslims,citizens like brother and sisters in harmonious way based on mutual respect. We also having joint- Fateha this Sunday 01/02/2009 along his doughter,Damad,relative and the whole Hazara Community in Adelaide.
  God bless his soul and the whole Shoda
  زنده باد آرمان انسانی و هزارگی در سراسر جهان
  Ahmad Amani Public Officer of Afghan United Association in South Australia

 17. salam , any one can tel me why TAHIR KHAN HAZARA disappear

 18. My Great hazara nation!
  We are under attack, our patient is over. We should not look for who is behind all this terror acts. It is not our duty. It’s the government’s duty to protect his civilians. When the government can not protect his civilian, it means either the government himself is behind these evil acts or there is no authorized government.
  In both case, we have to act ourselves to protect our people. Defense is our natural right, and today security is our highest demand. We are a nation; we need to act as a nation. It’s not time to expect any action from the state, but to act as a nation against these unjustified actions. It’s not enough to close roads and condemn terrorists. We should not expect security from the precedent whos wife was shot down the same way as our martyred leader Hussein Ali Usufi.
  As a great hazara nation: (our nation’s experience in west Kabul in 90s)
  • We Hazara must be united not just regionally but globally.
  • We need to answer bullet by bullet; we must organize a guerrilla group and target our enemies the way they target us, by our brave heroes.
  • We must seek a better and a permanent solution via dialogue and politics by our leaders.
  • We need to raise our voice not just within the nation, but in the United Nations, by our academics, writers, and leaders.
  • We must change our public mentality, having a building without grantee, a street without open space, a town without a green zone; and a nation without unity and security is useless.
  • We must be aware that there are too many geopolitics tensions in the region then any times. There are many players that could create a disaster. We need to be well aware.
  • We must not blame any tribe or any nation in these terror acts. We can’t live without others in Quetta. Our target must and must be terrorists. There are many evils who want to create war between us and Bloch, we must be very sensitive regarding this issues.

  God bless our great nation.

  Qurban Ali London UK

 19. Salam Brotherha e Hazara

  Dar mustaqbil qareeb bisyaar ehteyat bayad konid ki khatra 100% mojood ast ……….

  Dar ehtajaji juloos khusosan ………..

 20. Salam Dear Friends and all our beloved Hazara People of The World dear the time that i heared this news really frightened me about the Martyrdem of Hussain Ali Yosoufi and it was really very bad news for me May Allah Almighty Bless him and really he was very nice , kind, nationalist and respectful for all our people really we miss this kind of people and dear Hazara’s i can not write any more because my hands and tongue stoped working when i heared this bad nes
  May Allah Almighty Bless him and protect his family from this sort of bad evils
  Muhammad Mahdi Joya from Kabul Afghanistan


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: