Memorial Ceremony for Shaheed Yusufi in Kabul — Exclusive Pictures » Gizabi, Khalili and other participants in the memorial ceremony of Shaheed Hussain Ali Yusufi

Gizabi, Khalili and other participants in the memorial ceremony of Shaheed Hussain Ali Yusufi

Gizabi, Khalili and other participants in the memorial ceremony of Shaheed Hussain Ali Yusufi


Responses

 1. به شورای روحانیت جاغوری :
  نهضت و حرکت اسلامی چنین می نویسیم که شما ها خود تان چهره های خارجی همچون ایران که دشمن دیرینه ای اسلام ناب بو ده و هست چطور خود تان را اسلام واقعی میدانید و حکم قتل این نسل تاریخی و ملت قهرمان هزاره میدهید .ایران در تاریخ اسلام ازدوران حضرت محمد بد نام بو ده و هنوز هم این به ذات شان وجود دارد که اعمال ننگین شان جهان اسلامرا به خطر انداخته . امید واریم علاقلانه فر کنید

 2. I am very upset by the comments made by some fellows against khalili. you are entitled to oppose khalili and voice your concern and ciritics, but your approach is totally illogical and indescent. Hazaras are a proud and prudent nation. They understand everything. They will not be misled by your unsubstantial, illogical, emotional and acrimonious comments. If you really want to bash a man of Khalili’s calliber, you have to change your ways.

  Secondly, you are proving yourself as an enemy of Hazara nation, by spreading the seed of discord and division at a time when desperately need unity. We must respect all Hazaras, regardless of whether they are sunnis, shias, communists or athiests. I hope you will look at the world with a broader perspective, and know your own interests.

 3. Dear Hazara bros

  Our reall enemies are Mullahs and Shaikhs by the leading of Khalili. Khalili and his brother looted everytings of teh Wahdat Prty even the land which belongs to Wahdat called Tepa Skart. Mr. Khalili has 2 big ships working in the pacific ocean, his doughter has a big bisseness in europ and his brothte Ghulam Nabi and Alem khalili selling the Wahdat lands to the people. He is doing business on the Hazara’s murterdom and bloods. No body should trust on him she is very Haramzada person. That document on the top is completlly correct and right.

 4. Mr. Khalili is one of the evil face of Hazara’s, He is the only enemy and one of those how ordered to all Pashtoons on the way from Quetta to Jaghori that if you see Yusufi and Gizabi have to kill them because they wanna clime the Hazara’s land which given to Pashtoons by Abdul Rahman. Do not trust on him he is one the big devil. He is the only killer of Yousufi and Mazari. He killed Mazari our leader the prove is (he was in Peshawar and sighned agrement with Taliban that all the amonations will given to Taliban for this matter you can talk direct with the Hazara leader Mazari whille Mazari went to the Headquarter of the taliban they killed them) this prove showes that Kalili had hands to killing mazari to become the next leader. other prove please see this link.

  و اعتصمو بحبل الله جمیعآ و لا تفرقو! ۱۰/۱۲/۱۳۶۱

  اعلامیه شورای روحانیت جاغوری برای ملت مبارز تسنن و تشیع افغانستان که از انقلاب ۷ ثور ۱۳۵۷ تا امروز با خون شهدا، اسلام عزیز را آبیاری نموده اند.
  ملت غیور!
  همانطور كه با کمونیست های افغانستان و شوروی در نبرد هستید، با کمونیست های چینی نیز در جنگ باشید و سنگر های اسلامی را علیه گروه مارکس و لنین تقویه نمائید.

  البته می دانید که از آوایل انقلاب علیه کفر و الحاد شوروی، شعله جاوید به اسم «اتحادیه مجاهدین اسلامی افغانستان» به مکاری افراد «تنظیم نسل نو هزاره مغل» مقیم کویته پاکستان تحت ریاست عبدالحسین مقصودی شعله جاوید، حاجی برکت، غلام علی حیدری، حسین علی یوسفی، کربلای موسی، داکتر جواد، اشفاق حسین، عباس زرگر، انجنیر اکرم، معلم خادم و سایر افراد منافقین و ملحدین وابسته به چین، بنام صدای هزاره جات و جبهه متحد ملی و ساما و ستم ملی و اخگر و غیره، که زیر نقاب اسلام توسط حکومت پاکستان از آمریکا و چین اسلحه در مناطق هزاره جات برای نوکران و مزدوران آنها سرازیر می نمایند. فلهذا ما اوضاع سیاسی و اسلامی مناطق هزاره جات را در خطر مشاهده نمودیم و ما ها، گروه های اسلامی وابسته به ایران ـ پیرو خط امام خمینی، خودها را بسیج نمودیم و هماهنگی خودها را در مقابل افراد ملحد و کفر تنظیم نسل نو هزاره مغل اعلام میداریم.

  و البته برای شما روشن است که بتاریخ ۲۳/۹/۱۳۶۱ پایگاه چینی و آمریکایی از مرکز ولایت جاغوری و مالستان و ارزگان و قره باغ و سایر مناطق چیده شده اند ـ اسلحه و مهمات و خانه های آنان بعنوان غنیمت بدسترس شورای روحانیت قرار گرفته اند و افراد شان بخاک و خون یکسان شده اند و اجساد نجسه آنها مورد طعمه درندگان واقع شده اند و عده آنها به چنگال قانون عدل اسلامی قرار گرفته اند و عده در زندان بسر می برند و اسناد وابستگی آنها به چین و آمریکا در ولایت جاغوری موجود است.

  بناءً به برادران اهل تسنن افغانستان تکراراً یاد آوری می شود که هوشیار و بیدار باشید که این گروه کمونیست ناپاک قصد دارند که اراضی و زمین های که در دوران حکومت امیر عبدالرحمن خان به شما داده شده اند را، دوباره پس بگیرند و لهذا افراد این گروه و یا کسانی که از آنها اسلحه و مهمات می گیرند در هر جایی که بدسترس شما قرار می گیرند باید همه را بکشید و مال و اموال شان را به غنیمت بگیرید و خود آنها واجب القتل و مباح الدم می باشد.

  ما شورای روحانیت نه شرق و نه غرب و نه چین و نه وابسته گان آنها را می خواهیم ما حکومت اسلامی می خواهیم.

  لا شرقی و لاغربی جمهوری اسلامی!

  مسول دفتر و گروه نهضت اسلامی:
  امضا: فیاضی والی جاغوری
  امضا: مسئول دفتر و گروه نهضت اسلامی
  امضا: مسئول پایگاه شهادت و دفتر حركت اسلامی مقیم جاغوری

 5. I thank Leader Khalili for taking part in this important day. Your are the Learder of the Hazaras and Hazaras will be happy to see you working hard for us.

  Thank you


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories